Công ty xử lý chất thải công nghiệp bằng cách đốt là các cách xử lý siêu đa dạng bây giờ trên quả đât. bí quyết này là cách đơn giản và ít tốn kém nhất trong các loại phương háp xử lý chất thải bây giờ. Tuy nhiên, việc xử lý cần có giai đoạn được kiểm soát nghiêm ngặt để không làm ô nhiễm môi trường. sau đây là quy trình xử lý chất thải rắn bằng cách đốt.

1. Quy trình Xử lý chất thải rắn bằng bí quyết đốt

a) Chất thải rắn sau khi được thu gom từ các vựa thải sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến nới tập trung, tại đây rác thải rắn sẽ được phân loại và được chuyển vào buồng chờ đốt. Sau đó, tuy từng loại mà rác thải rắn sẽ được đưa vào các buồng đốt chuyên dụng không giống nhau.

b) Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện thiếu oxy. Sau đó Béc đốt sẽ phân phối lửa vào buồng đốt với góc phù hợp để đạt nhiệt độ phải chăng. Khi trong lờ đạt nhiệt độ 2500C, lúc này giai đoạn carbon hóa mở đầu xảy ra. Sau công đoạn lắp ráp hóa hơi sẽ là công đoạn lắp ráp đốt cháy lượng cặn carbon, khi nhiệt độ buồng sơ cấp tăng đến nhiện độ 9500C. Lúc này béc đố sẽ ngưng phun lửa, lúc này nhiệt độ trong lò được chế tạo từ chính giai đoạn phản ứng nhiệt phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một mẻ mới vào lò. Thời gian giữa các lần nạp sẽ được đưa ra trong các công đoạn xử lí nước sạch vận hành và thử lò

c) Tiếp đến khí gas được xuất hiện từ buồng đố sơ cấp sẽ chạy vào buồng thứ cấp để được xử lý tại đây. Khí gas sẽ được trộn với không khí để bảo đảm được xử lý triệt để. Nhiệt độ trong buồng thứ cấp được duy trì ở 1.200C, Béc đốt lúc này có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ này ở mức định hình

Sau khi chất khi đã được xử lý nhiệt ra khỏi buồng thứ cấp, khí thải lúc này lại được tiếp tục xử lý trong các tháp để đảm bảo không còn chứa các chất nguy nan khi thải ra môi trường bên ngoài. Còn tro sẽ được đưa qua cửa tháo tro và xả ra ngoài sau đó được trôn lấp bình yên.

Ưu và nhược điểm của xử lý chất xử lý chất thải công nghiệpƯu điểm:
  • Nhiệt xuất hiện bởi lò đốt có thể được tận dụng trong việc cung cấp điện, dùng cho các lò hơi, lò sưởi.
  • Xử lý được hầu hết chất thải rắn mà không cần tốn dung tích chôn lấp.
  • Xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm, hạn chế dung tích chiếm do rác.
  • Chất thải được trở thành các chất có giá trị hơn, có thể được tái tiêu dùng.
  • Loại bỏ được nhiều chất nguy hiểm.

Nhược điểm:
  • báo giá xử lý chất thải nguy hại đầu tư và bảo trì cao với các phương pháp khác.
  • Khi vận hành yên cầu rác có nhiệt trị cao;
  • Tác động thứ cấp tới môi trường do khí phát thải và phải xử lý tro sau khi đốt;
  • Có thể gặp khó khăn khi có sự đổi mới về thành phần chất thải.

Trên đây là bài viết xử lý chất thải rắn bằng bí quyết đốt. mong rằng xe mang lại những thông tin hữu dụng cho quý khách.