Đồ dùng đồ chơi măng non, hay còn gọi là thiết bị mầm non có tác dụng đến việc hình thành và phát triển tư cách trẻ. Chính những đồ chơi mầm non giúp trẻ được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được biểu đạt những nhu cầu cá nhân chủ nghĩa, được phát triển cân đối hài hòa, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện.Trẻ nhỏ cần rất nhiều dịp để học và khám phá chuẩn y việc chúng chơi hàng ngày. Chơi là cách học hiệp nhất khi chúng ta muốn trẻ tìm tòi khám phá cho bản thân chúng. Qua việc vui chơi trẻ được phát triển hiểu biết, kỹ năng trong rất nhiều tình huống khác nhau. Đồ chơi là nhân tố xúc tiến trẻ thơ thực hành nhiều hành động và thao tác khác nhau có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ.

Giáo dục măng non là cấp học trước hết trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ của Giáo dục măng non là nuôi dưỡng và trông nom giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. đích Giáo dục măng non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những nguyên tố trước hết của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Phương pháp Giáo dục mầm non cốt tử là phê duyệt việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ phát triển toàn diện. Vui chơi là hoạt động chủ đạo trong các trường, lớp măng non. Để thực hành hoạt động vui chơi phải có đồ dùng đồ chơi.


Đối với con nít, đồ chơi cũng giống như cuốc cày đối với người dân cày, máy móc đối với người công nhân, là phòng thử nghiệm đối với nhà khoa học.Đồ chơi hết sức cấp thiết đối với trẻ, nó có tác dụng và ý nghĩa thật to lớn và sâu sắc đối với trẻ độ tuổi mầm non, vì bất kể một trẻ em nào đều có nhu cầu chơi và rất yêu quí đồ chơi, chúng sống và hành động cùng với đồ chơi. Đồ chơi giúp trẻ con tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, nó giúp các em làm quen với những đặc điểm, thuộc tính của nhiều đồ vật, biết được công dụng của chúng trong sinh hoạt và trong lao động của con người. Đồ chơi còn là phương tiện giúp trẻ phát hiện ra những mối quan hệ của người với người trong xã hội dần dần biết gia nhập vào các mối quan hệ đó. Hoạt động với đồ chơi vừa làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa làm cho đôi bàn tay khéo, đôi chân dẻo dai thân mềm mại, dạng hình phát triển cân đối hài hòa, vừa chuẩn bị cho trẻ vào học tiểu học vừa có thể tham dự tốt vào cuộc sống từng lớp sau này.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua đồ chơi mầm non trong lớp và đồ chơi ngoài trời chưa được quan tâm đúng mức, đồ dùng đồ chơi mầm non còn thiếu rất nhiều. Đồ chơi trong nhà trong các lớp mẫu giáo ở thị xã, thị trấn chỉ đạt 70%, nông thôn đạt 50% và ở vùng sâu vùng xa có rất ít. Nhiều trường, lớp chỉ có đồ chơi măng non tự tạo của đay nghiến dùng để trưng bày, trẻ không được chơi. đồ chơi ngoài trời thiếu nhiều ở các trường măng non nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Có trường chỉ có một vài ba đồ chơi chẳng thể đáp ứng yêu cầu vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ


Cán bộ quản lý giáo dục mầm non nói chung, hiệu trưởng các trường mầm non nói riêng cần nhận thức được tầm quan yếu của đồ chơi mầm, chính nó để nâng cao chất lượng trông nom giáo dục trẻ, từ đó có kế hoạch đầu tư về tài lực, vật lực cho hoạt động này.

Muốn vậy, hiệu trưởng các trường mầm non phải xác định đồ dùng đồ chơi măng non là công cụ, thiết bị giáo dục trong trường mầm non, đồ chơi mầm non trong trường măng non được hiểu như là đồ dùng dạy học, đồng thời như là đồ chơi cho trẻ, phải quan tâm đến việc tạo ra đồ dùng đồ chơi mầm non cho trẻ bằng cách.


Thứ nhất, phải có những giải pháp thiết thực tạo ra các điều kiện mua sắm, thiết bị mầm non tự tạo đồ dùng đồ chơi măng non phục vụ cho hoạt động trông nom, giáo dục trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ.

Thứ hai, phải tổ chức cho đay nghiến làm đồ dùng đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non với những nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, những vật liệu phế thải trong sinh hoạt hàng ngày.thí dụ như: mo cau, gáo dừa, tre, trúc, vỏ nghêu, sò, ốc, hến, chai nước khoáng, dầu gội, lon bia…

Thứ ba, đối với đồ dùng đồ chơi ngoài trời và những đồ dùng đồ chơi măng non càn chẳng thể làm được trường phải xây dựng kế hoạch mua sắm cho trường mình. thí dụ như: đu quay, cầu trượt, thang leo, bập bênh…

Thứ tư, thẳng băng tổ chức thẩm tra, đánh giá, chỉ dẫn dùng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị mầm non trong các trường mầm non để đảm bảo phát triển về thể chất, tình cảm, trí não, thẩm mỹ và có tác dụng đến việc hình thành và phát triển tư cách trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện..