Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm: Để lôi kéo đầu tư xử lý chất thải rắn bằng khoa học đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có một vài chính sách ưu đãi về đất đai, hỗ trợ giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là rắc rối được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt rác phát điện do UBND thị trấn tập đoàn ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết vấn đề môi trường

Theo thông báo của Sở khoáng sản Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải nguy hại 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. Phương pháp xử lý chất thải rắn hiện tại phần nhiều vẫn là chôn lấp đã không còn ưng ý do biểu hiện những giảm thiểu như lãng phí khoáng sản đất, khoáng sản rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

dự đoán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải nguy nan tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. Do đó, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng khoa học đốt phát điện là cần nhiều lắm thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, thành phố đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, thể hiện tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường thị trấn.

Nhiều ưu đãi cho nhà phân phối đầu tư

Để lôi kéo, đô thị có nhiều chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư tham gia xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; hỗ trợ giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Dường như chính sách về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của đô thị, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái tiêu dùng chất thải tập trung bằng chế độ xã hội hóa sẽ được cung cấp mọi lãi vay... giá xử lý rác thải công nghiệp

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị gần như các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, lên tiếng và thông báo các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chính sách ưu đãi, chương trình kích cầu, cung cấp các nhà đầu tư… thành phố sẽ giao cho các sở, ngành tác dụng chỉ bảo, cung cấp các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu làm sao để xử lý rác hiệu quả, bởi thế, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho công ty trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo kỹ thuật hiện đại, trong đó có kỹ thuật đốt phát điện bằng các chính sách ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo: