Công ty xử lý chất thải công nghiệp Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chế tạo phân hữu cơ nằm tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận với diện tích gần 30 ha. Đây là khu xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp (nguy hiểm và không nguy khốn) phát sinh trên địa bàn thị xã La Gi và các vùng lân cận. Quy mô dự án đáp ứng việc xử lý khoảng 200 tấn rác sinh hoạt và 255 tấn rác công nghiệp mỗi ngày.

Với công nghệ hiện đại từ dây chuyền nhập khẩu, rác sinh hoạt, công nghiệp sẽ được phân loại. Chất hữu cơ được tái chế để làm phân bón sinh học dùng cho nông nghiệp.Sau khi ngừng công đoạn lắp ráp 2, khu liên hợp còn tái chế một vài cống phẩm như nhựa, nylon, cao su và phân phối gạch block thân mật với môi trường. Khí thải và nước thải của Khu liên hợp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và phân phối phân hữu cơ nằm tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận với diện tích gần 30 ha. Ảnh Tuổi trẻ
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thị xã La Gi đang phát triển với vận tốc nhanh, sinh ra một trung tâm thương mại dịch vụ và du lịch. Việc xử lý rác theo kiểu chôn lấp đã không còn ưng ý và đặc thù không còn phục vụ với tiêu chuẩn về môi trường với một thành phố.Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua đề án bắt buộc công nhận thị xã La Gi là đô thị loại 3. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và cung cấp phân hữu cơ đi vào tác động sẽ góp phần cần thiết vào việc công nhận thị xã La Gi là thành phố loại 3 và công đoạn lắp ráp tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của đia phương; giải quyết về chuyện bức xúc về rác thải, giảm ô nhiễm môi trường ở La Gi và các vùng lân cận, đồng thời tạo việc làm công trạng ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương kết hợp với chủ đầu tư tháo gỡ cạnh tranh để mọi người đi vào hành động, chắc chắn các tiêu chuẩn về môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường, vận hành có hiệu quả, đúng mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, toàn tỉnh có 4 khu xử lý chất thải cấp tỉnh, 12 khu xử lý rác thải cấp huyện và 2 khu xử lý chất thải đặc thù với tổng ngựa hơn 5.400 tấn/ngày.=> giá xử lý rác thải công nghiệp