Mới đây, UBND TP Hà Nội ra quyết định ban hành giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với cá nhân cư trú ở phường là 6.000 đồng/người/tháng và 3.000 đồng/người/tháng với cá nhân cư trú ở xã, thị trấn.

Đối với giá dịch vụ vệ sinh môi trường rác thải công nghiệp thông thường sẽ quy định mức cao hơn.Giá dịch vụ thu gom rác thải công nghiệp có mức giá 500.000 đồng/tấn. Ảnh minh họa

xử lý chất thải công nghiệp - báo giá xử lý chất thải nguy hại - xử lý chất thải công nghiệp

Cụ thể, các hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, buôn bán, các mặt hàng ăn uống giải khát , vật liệu xây dựng (gạch, đá, sỏi …), rau, quả thực phẩm tươi sống, kinh doanh hoa tươi, cơ sở làng nghề … ở địa bàn phường với lượng rác thải dưới 1m3/tháng sẽ thu mức 130.000 đồng/hộ/tháng; ở xã, thị trấn thu 90.000 đồng/hộ/tháng. Còn với lượng rác thải trên 1m3/tháng sẽ thu 208.000 đồng/m3 hoặc 500.000 đồng/tấn. Riêng với hộ kinh doanh nhỏ lẻ buôn bán khác là 50.000 đồng/hộ/tháng hoặc 3.000 đồng/hộ/ngày.

Còn tại trường học, nhà trẻ, khu nội trú, , trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, phòng giao dịch ngân hàng, các doanh nghiệp có mức rác thải từ 1m3 trở xuống sẽ thu 130.000 đồng/đơn vị/tháng; đối với lượng rác thải trên 1m3 mức giá là 208.000 đồng/m3 hoặc 500.000 đồng/tấn; Đối với các tổ chức, cơ sở khác áp dụng mức giá 208.000 đồng/m3 hoặc 500.000 đồng/tấn.

Quyết định nêu rõ, các mức thu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, hiệu lực thi hành bắt đầu từ đầu năm 2017.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các quận, huyện, thị xã tổ chức bộ máy để thu giá dịch vụ, đồng thời niêm yết hoặc thông báo công khai tại các địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu.

Toàn bộ số tiền thu được, UBND các quận huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Số tiền thu còn lại để chi phí cho công tác thu giá dịch vụ (tỷ lệ chi phí không quá 10% trên tổng số giá dịch vụ thu được và theo quyết toán được duyệt; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ chi cho công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.