Công ty xử lý chất thải công nghiệp Nhiều xí nghiệp, cơ sở phân phối hàng ngày, hàng giờ vẫn xả thải ra môi trường gây ô nhiễm đất, nước, không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và cộng đồng dân cư. vì thế, việc quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp là vô cùng cần thiết, trong đó quản lý chất thải rắn, khí thải- một trong những hợp phần quan trọng của quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp đang được đặt lên bậc nhất.Theo công bố hiện trạng môi trường thành phố Hà Nội năm 2013, đô thị Hà Nội hiện nay có 08 khu công nghiệp và 107 cụm công nghiệp gồm các lĩnh vực hoạt động như công nghiệp hóa chất, công nghiệp dệt, thuộc da, da giày, chế biến thực phẩm, khai thác và hình thành khoáng sản khoáng sản…. so sánh với quá trình hoạt động thì lượng chất thải rắn, khí thải phát sinh chẳng phải nhỏ.

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại = > Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh cơ bản từ động tác phân phối công nghiệp, làng nghề, buôn bán, dịch vụ.... Thành phần chất thải rắn công nghiệp gồm: các phế thải nhiên liệu chuyên dụng cho cho cung cấp, phế thải trong công đoạn lắp ráp phân phối công nghiệp, các bao bì vật liệu tổng hợp đóng gói cống phẩm...ngày nay, hoạt động chế tạo công nghiệp của thành phố tập trung đa ngành nghề với nhiều loại Dường như: sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, điện lạnh, sản xuất thực phẩm, may mặc, hình thành nhựa, da giầy. Chất thải rắn công nghiệp gồm: Chất thải rắn công nghiệp nguy nan và chất thải rắn thông thường.Số liệu thống kê cho thấy, tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn đô thị phát sinh khoảng 750 tấn/ngày, trong đó, lượng chất thải rắn thông thường là 646 tấn/ngày và lượng chất thải nguy nan khoảng 104 tấn/ngày.Thành phần chính của chất thải gian nguy công nghiệp gồm: Giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh quang, vỏ bao bì chứa chất thải nguy nan... Chất thải nguy nan công nghiệp phát sinh chủ chốt tại các KCN. Các cơ sở phân phối nhỏ lẻ nằm ngoài KCN cũng là nguồn phát sinh chất thải nguy hại không nhỏ. Lượng chất thải nguy hiểm công nghiệp chiếm khoảng 15- 20% lượng chất thải rắn công nghiệp phổ biến. Mức độ phát sinh chất thải nguy hiểm công nghiệp trong các KCN tùy thuộc vào loại hình phân phối chính yếu.Theo số liệu thống kê năm 2014 của Sở khoáng sản và Môi trường, tỷ trọng thu gom chất thải rắn thông thường (không chứa thành phần nguy hại) từ 85 - 90%, tương đương 549 – 581 tấn/ngày. Trong đó đã tiến hành xử lý khoảng 382- 405 tấn/ngày. hầu hết chất thải thông thường được thu gom và đem đi xử lý tại khu xử lý chất thải Nam Sơn, bãi rác Kiêu Kỵ và khu xử lý chất thải Xuân Sơn.so với những chất thải nguy hại, có 97% các cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý với các đơn vị có tính năng hành nghề quản lý chất thải gian nguy. Tuy nhiên, đến nay, lượng chất thải nguy khốn được thu gom mới đạt khoảng 62-73 tấn/ngày, chiếm 60- 70 % tỷ trọng phát sinh và được xử lý tại khu xử lý chất thải Nam Sơn và các cơ sở xử lý khác. Lượng chất thải nguy nan còn lại vẫn được lưu giữ tại các cơ sở phát sinh theo đúng lao lý, do lượng không đủ lớn để đơn vị đã ký hợp đồng xử lý vận chuyển đi. số đông, các cơ sở đều thực hiện lên tiếng quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo luật pháp.
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...t-date-la.html
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...ng-nghiep.html