Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa tăng trưởng thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng ngày càng tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng chế tạo công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng kỹ thuật Môi trường, Viện kỹ thuật Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường bao gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Ngoài ra, thành phần chất thải gian nguy như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung cấp công nghiệp. Đáng để ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe nhân loại, đặc biệt là so với người công trạng làm việc tại các khu cung cấp công nghiệp cũng như dân dụng vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. bây giờ, ở đa số các địa phương, Cty Môi trường thành phố là DN Nhà nước, chịu nghĩa vụ chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thành phố và CTRCN. Tuy nhiên, ngoài một vài đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp cạnh tranh trong công tác này do thiếu nhân lực và trang thiết bị.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Bên cạnh đó đó, công dụng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc trưng, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, công dụng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì chức năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. bởi vậy, ở mỗi địa phương, chức năng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá phổ biến (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tuần, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho động tác này lại thấp.

dù rằng hàng tháng, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều tập đoàn thanh, kiểm tra tình hình tuân thủ luật pháp lao lý BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến tác động này bị phát hiện.

Để tăng lên các biện pháp quản lý giám sát nghiêm ngặt CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng điều khoản chi tiết công dụng, nhiệm vụ của các tập đoàn nhập cuộc công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng lên vai trò của các cửa hàng tham gia quản lý CTR.

lưu ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang đồ vật và nhân lực cho các DN đảm bổn phận vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phải ưng ý với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời áp dụng các kỹ thuật xử lý hiện đại, bình yên, phù hợp.

Ngoài việc tăng cao ý thức trong việc vâng lệnh các pháp luật về BVMT, các DN phân phối công nghiệp cần đầu tư đổi mới khoa học; tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong từng công đoạn cung cấp.

Thêm vào đó, các DN cũng cần nâng cao hạn chế, tái tiêu dùng, tái chế chất thải bằng cách hạn chế tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao sử dụng cung cấp sạch hơn; tăng cao quản lý nội vi, kiểm soát giai đoạn, cải tiến trang thiết bị để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp