công ty xử lý nước thải công nghiệp ngừng kế hoạch giám sát về thu gom và xử lý rác thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, Ban thị trấn - HĐND thành phố Hà Nội kết luận, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện luật pháp luật pháp về thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp.
Thống kê của Sở thành lập Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 43 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào động tác bình ổn, trong đó có 21 CCN đã và đang được đầu tư thành lập trạm xử lý nước thải. Có 3 cụm đã có dự án nhưng chưa đầu tư, còn lại 19 cụm chưa có dự án đầu tư thành lập trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong số các cụm đã có sơ đồ xử lý nước thải tập trung, mới chỉ có 13 cụm động tác ổn định trạm, 8 cụm đã có trạm nhưng chưa hành động hoặc không tác động. Một số trạm có HP mẫu mã khá lớn như cụm Bát Tràng (Gia Lâm), Duyên Thái (Thường Tín), Nguyên Khê (Đông Anh)…, không được vận hành hoặc vận hành không đạt chất lượng.

Ngoài ra, Sở khoáng sản & Môi trường cho biết, nhiều trạm xử lý nước thải tập trung của các cụm công nghiệp đã được thành lập cũng không có hệ thống quan trắc nước thải tự động theo đúng pháp luật.

đơn lẻ, có những trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng từ 10 năm trước nhưng chưa một lần được vận hành. chi tiết, cụm sản xuất làng nghề tập trung Tân Triều (Thanh Trì) được được đầu tư sơ đồ xử lý nước thải tập trung từ năm 2007, nhưng đến nay, hệ thống chưa một lần được vận hành. Trong khi đó, các đại lý ở đây chủ quản hoạt động trong lĩnh vực nhuộm vải, nhựa tái chế, sản xuất giấy, nước uống sạch, nước bơm lên thải chứa nhiều hóa chất không được xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường.

Điểm công nghiệp Hồ Điền, xã Liên Trung (Đan Phượng) chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên mọi nước thải trong công đoạn cung cấp và sinh hoạt của các nhà phân phối đều xả thẳng ra môi trường gây hệ lụy đáng báo động về môi trường.

Giải thích về tình trạng nước thải công nghiệp chưa mang lại tốt nhất, chỉ đạo Sở thành lập cho biết, công tác quản lý vận hành trạm xử lý nước thải còn gặp nhiều cạnh tranh. Nhiều cửa hàng chưa phối hợp với các chủ đầu tư của cụm công nghiệp trong việc đấu nối thoát nước để thu gom nước thải về trạm, dẫn đến một vài trạm đã hoạt động nhưng vẫn dưới HP kiểu dáng rất nhiều, lãng phí đầu tư.

Hình như, nhận thức của các đại lý về bảo vệ môi trường còn hạn chế, các cơ sở đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy nan chưa gần như theo lao lý, vẫn thực hiện mang tính đối phó.
=> nước thải công nghiệp là gì => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân nhận định, nếu không sớm có phương án toàn thể để giải quyết thực trạng này thì việc môi trường rất đáng lo lắng. vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành khi để sống sót các trạm đã được đầu tư thành lập nhưng không vận hành hoặc vận hành không hiệu quả nhất.

Để khắc phục ngay những giảm thiểu, HĐND thành phố đã thông qua kế hoạch, trong đó, đến hết năm 2017, tỷ trọng cụm công nghiệp đã hoạt động định hình có trạm và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt 55,8%. Sở xây dựng cần phối hợp với Sở Công thương và Sở khoáng sản & Môi trường rà soát, bình chọn lại chế độ của đô thị, tham mưu UBND TP trình HĐND điều chỉnh cơ chế cho ưng ý nếu cần phải có.

Đồng thời, các Sở mức độ kiến thức tham mưu cho đô thị ban hành chế tài xử lý với các doanh nghiệp không chấp hành gần như quy định về xả thải và có phương án toàn bộ trong quản lý việc xả thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.

ngoại trừ việc đẩy nhanh tiến độ thành lập 2 trạm nước thải tập trung đã được thành phố phê duyệt dự án đầu tư là trạm Phú Thịnh (Sơn Tây) và Ngọc Sơn (Chương Mỹ, Sở Tài nguyên & Môi trường cần triển khai quyết liệt quy định về thu phí bảo vệ môi trường so với các đại lý, cơ sở phân phối marketing trong cụm công nghiệp.