Theo thống kê của các doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu thế giới đã chỉ ra rằng, nhân sự là nhân tố quyết định thành bại của doanh nghiệp. Từ đó nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn thành công thì cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự. Nhân sự tốt thì cũng cần có sự quản trị khoa học và phù hợp để có thể thúc đẩy và phát triển tài năng cho phù hợp.
>>> Xem thêm: phần mềm erp

Khái niệm của quản trị nhân sự
Một doanh nghiệp là tập hợp nhiều cá nhân, mỗi người có một năng lực, một chuyên môn khác nhau. Hoàn toàn có thể xảy ra những mâu thuẫn, hoặc sự sắp xếp không hợp lý nhân sự làm người lao động không thể phát huy hết năng lực để phát triển doanh nghiệp.
Quản trị nhân sự hay quản lý con người trong một tổ chức là cả một quá trình xây dựng và thực Từ đó, quản trị nhân sự là một quá trình xây dựng và thực hiện các hành động, quản lý tác động tới người lao động để có thể thúc đẩy khả năng của người lao động sao cho vừa đảm bảo lợi ích của người lao động vừa mang tới lợi ích cho doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự mang ý nghĩa gì cho doanh nghiệp
Đối với doanh nghiệp thì việc quản lý nhân sự mang ý nghĩa rất quan trọng cho doanh nghiệp:
• Tăng nhận thức của nhà quản lý về yếu tố của nhân sự trong doanh nghiệp
• Đánh giá được năng lực và công việc của nhân viên
• Xây dựng KPI phù hợp cho mỗi người lao động
• Xây dựng và áp dụng các chính sách phúc lợi, phụ cấp, bảo hiểm,…
• Xây dựng, bồi dưỡng bộ máy nhân sự cho sự phát triển của doanh nghiệp


Mức độ quan trọng của quản lý nhấn sự
Đối với doanh nghiệp có nhiều nguồn lực để thúc đẩy phát triển như: nhân sự, máy móc, vốn, … Nhưng vốn, máy móc,… có thể mua được, vay mượn được nhưng để có nhân sự tốt cho bộ máy hoạt động thì không hề dễ dàng. Con người thì cần tuyển chọn, đào tạo, nâng cao kỹ năng, bố trí vị trí phù hợp để phát huy năng lực của mình. Qua đó, có thể khẳng định quản lý nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý sản xuất

Quản lý nhân sự là chức năng cơ bản của người lãnh đạo
Quản lý nhân sự là chức năng cơ bản và năng lực cần có của người lãnh đạo, là tiêu chí quan trọng đánh giá độ chín chắn và trưởng thành của người lãnh đạo. Bởi vậy, người lãnh đạo cần phải coi trọng công tác quản lý nhân sự, phải giỏi dùng người mới thật sự lãnh đạo được đúng đắn, mới là người biết nắm cốt lõi của công tác lãnh đạo.
Tiêu chí đánh giá nhà lãnh đạo hiệu quả là tiêu chí quản lý nhân sự. Để quản lý nhân sự hiệu quả cần có những chính sách phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và các quyết định của nhà nước. Cần có chính sách rõ ràng để xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp có qui mô lớn nên đầu tư các phần mềm quản trị nhân sự cho phù hợp và giảm bớt sự phức tạp và nặng nhọc của công việc.