ITG đã xây dựng phần mềm nhân sự 3S HRM với mục tiêu không chỉ đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản trị nhân lực cơ bản cần cho mọi công ty như: quản lý thông tin nhân sự, chấm công tính lương mà còn hướng đến một hệ thống quản lý nhân sự toàn diện trong việc phân tích đánh giá và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng được chính sách đãi ngộ, giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp, xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc nhân viên (KPI) đầy linh hoạt... Phần mềm được thiết kế mở với khả năng tích hợp với phần mềm ERP và xây dựng thêm các tính năng năng phù hợp với các doanh nghiệp

Các tính năng trong phần mềm quản lý nhân sự 3S HRM
  • Quản lý toàn diện thông tin nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn
Quản lý hồ sơ năng lực
Quản lý các thông tin liên quan đến lộ trình thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật
  • Quản lý chấm công tính lương, bảo hiểm

Tích hợp máy chấm công, Quản lý ra vào, đi trễ, về sớm,Tăng ca, làm việc ca đêm
Quản lý nghỉ phép, không phép, Quản lý lịch/nhật ký làm việc. Phân quyền cho nhân viên để đăng ký nghỉ phép, tăng ca qua phần mềm và cho phép quản lý đăng nhập để phê duyệt
Thiết lập động chính sách công thức tính lương, phụ cấp cho từng doanh nghiệp
Thiết lập động mức đóng Bảo hiểm, thu theo quy định Nhà nước
  • Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự 3S ERP hỗ trợ trong việc: lập kế hoạch nhân sự, yêu cầu tuyển dụng & phê duyệt, Hồ sơ nộp qua website, Phỏng vấn & Phê duyệt hồ sơ đạt.
  • Quản lý lập kế hoạch và đào tạo

Phần mềm quản lý lập Kế hoạch & ngân sách đào tạo. Gửi & phê duyệt yêu cầu đào tạo, tổ chức lớp học & học viên, thiết lập và quảng lý chi phí đào tạo, đánh giá học viên
  • Đánh giá nhân sự hiệu quả

Thiết lập các chuẩn KPI để đánh giá thử việc, thăng tiến. Hỗ trợ Đánh giá đa cấp
  • Báo cáo phân tích đa chiều

Hỗ trợ tự thiết lập báo cáo, phân tích: phân tích nghỉ việc, nghỉ hưu, dự báo nguồn lực; Phân tích nguồn nhân lực/lập kế hoạch nhân sự; Phân tích chi phí theo phòng ban…
Nếu bạn còn đang băn khoăn trong khâu quản lý nhân sự vì công ty hay tập đoàn của bạn có văn phòng phân tán nhiều nơi trong cả nước, quy mô nhân sự lớn và nhiều cấp bậc. Hoặc đơn giản bạn cần một phần mềm quản trị nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi. ITG có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất công việc một cách đáng kể và tin cậy. Hotline tư vấn giải pháp: 0986.196.838