Quản trị quan hệ khách hàng là chiến lược của các công ty trong việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng từ đó tìm ra hướng tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

CRM và bán hàng có sự liên hệ với nhau như thế nào?
Theo dõi khách hàng tiềm năng: CRM cho phép theo dõi danh sách khách hàng tiềm năng. Bằng cách liên tục kiểm tra danh sách, rà soát các mối liên hệ với khách hàng, nhân viên sẽ chủ động trong việc phát hiện xu hướng mua sắm của khách hàng và đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội bán hàng.
Phần mềm CRM cũng kiểm soát nguồn dữ liệu chiến lược bán hàng. Tại bất cứ thời điểm nào, doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin và tình trạng mới nhất của danh sách khách hàng tiềm năng.
Phân loại khách hàng tiềm năng: Để tránh sự lãng phí trong cơ hội bán hàng, phần mềm CRM giúp đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng một cách khách quan. Đảm bảo khả năng mua hàng cao. Phần mềm CRM giúp phân loại danh sách, xác định thứ tự ưu tiên và phân chia cơ hội bán hàng tới từng nhóm bán hàng cụ thể. Việc phân chia này giúp đội ngũ bán hàng có phương pháp, hình thức bán hàng phù hợp.
Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý sản xuất
Một hệ thống CRM đơn giản là sự áp dụng phần mềm nhằm theo dõi các dữ liệu của khách hàng. Tuy nhiên, một hệ thống phức tạp hơn lại đòi hỏi sự kết hợp các yếu tố: thông tin, nhân lực, chính sách và các nỗ lực của công ty nhằm thu hút cũng như gìn giữ khách hàng.
CRM hỗ trợ xác định và lên lịch trình tương tác với khách hàng tiềm năng. Điểm mấu chốt là không quá sớm cũng không quá muộn, liên hệ đúng thời điểm sẽ giúp đẩy cao khả năng chuyển đổi thành khách hàng thực sự.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị nhân sự
Hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ marketing: Bên cạnh đó CRM cũng là cơ sở để đội ngũ marketing có thể thực hiện các chiến dịch email marketing với nhiều mục đích đa dạng (thường là cung cấp bản tin, hoặc thời gian ra mắt tính năng mới hoặc chương trình khuyến mại, giảm giá) nhờ cơ sở dữ liệu khách hàng được xây dựng theo thời gian.