Giải pháp ERP cho phép những doanh nghiệp tự động hóa những trật tự cung ứng buôn bán thủ công trước kia và loại trừ hoàn toàn các hoạt động dư thừa, ko đem lại trị giá. Tuy nhiên, ERP giúp công ty đáp ứng rẻ hơn nhu cầu khách hàng trong khi giảm được chi phí tồn kho và chuyên chở.

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là phần mềm quản lý quy trình kinh doanh cho phép những đơn vị triển khai 1 hệ thống các ứng dụng thống nhất để hệ thống hóa những chức năng văn phòng hỗ trợ liên quan tới kỹ thuật, nhà sản xuất và nguồn nhân lực.
>>> Xem thêm: phần mềm hrm
ERP kết hợp đa số những góc cạnh của một hoạt động bao gồm: đồ mưu hoạch sản phẩm, lớn mạnh, cung ứng, bán hàng và tiếp thị. ERP được coi là một ứng dụng đơn vị và nhằm đáp ứng những bắt buộc buôn bán của các doanh nghiệp lớn, và nó thường cần những nhóm nhiệt tình để điều chỉnh và phân tích dữ liệu cũng như xử lý các chương trình khuyến mãi và cài đặt. Mặt khác, các ứng dụng ERP dành cho đơn vị nhỏ được tạo ra cho các giải pháp phần mềm quản lý tổ chức nhẹ, được sửa đổi đặc trưng cho ngành kinh doanh mà bạn làm việc.
ERP bao gồm toàn bộ module khác nhau đáp ứng các đề nghị quản trị của doanh nghiệp. Mỗi mô-đun ERP tụ họp vào 1 ngành của trật tự kinh doanh của tổ chức như: điều hành chuỗi sản xuất, quản lý kho… vận dụng biện pháp ERP giúp cải thiện độ chuẩn xác của dữ liệu nguồn vốn, giảm các nhiệm vụ dôi thừa, giảm giá thành mua hàng và phổ biến nhiệm vụ khác. 1 Số mô-đun ERP được tiêu dùng phổ biến nhất là lập mưu hoạch phân phối, điều hành nguyên nguyên liệu, kiểm soát hàng tồn kho, quản trị cung ứng, điều hành tài chính kế toán, điều hành nhân sự và điều hành các bạn.
áp dụng giải pháp ERP giúp công ty có một phương tiện để điều hành dữ liệu giúp cho khách hàng mang thể xem và san sớt dữ liệu để tối ưu hóa và tự động hóa những hoạt động buôn bán cơ bản. Mang 1 ý kiến sai trái nhiều rằng phần mềm ERP chỉ thích hợp cho những tổ chức to. Sự thật là ngay cả những tổ chức vừa và nhỏ cũng mang thể hưởng lợi trong khoảng việc sử dụng các phần mềm ERP. hiện nay đa dạng hệ thống ERP với khả năng tùy biến những chức năng nên với khả năng thêm mới các chức năng khi đổi thay buôn bán theo chừng độ phức tạp càng ngày càng nâng cao. Vì thế, càng ngày càng đa dạng có các tổ chức SME theo mong muốn áp dụng ERP.