Phần mềm quản trị nhân sự là 1 công cụ các công tác trong điều hành nhân sự như tuyển dụng, huấn luyện, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, Phân tích nhân sự, theo dõi và tính chi tiết những khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và những thay đổi của cá nhân hậu đấy với thể phân tách được bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong tổ chức.
1.Giới thiệu về giải pháp phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM
3S HRM là hệ thống quản trị nguồn nhân công trong tổ chức được vun đắp và lớn mạnh bởi tổ chức CP biện pháp ERP- ITG giúp tối ưu nguồn lực con người của công ty.
2. Các module chính trong phần mềm quản trị nhân sự

Module điều hành nhân sự:
 • Cập nhật thông báo chi tiết về nhân viên: thông tin tư nhân, học thức, kinh nghiệm…Cập nhật những thông tin về những đổi thay, biến động của từng cán bộ nhân viên trong giai đoạn làm việc (hợp đồng cần lao, thời kỳ làm việc, khen thưởng, kỷ luật, kết quả Đánh giá viên chức định kỳ, tăng/giảm lương…).
 • điều hành thông tin sổ bảo hiểm, thông báo nhận sổ, trả sổ.

>>> Xem thêm: giải pháp erp
Module điều hành tuyển dụng:

 • lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm những thông báo nhu cầu tuyển dụng, phòng ban buộc phải, số lượng, vị trí cần tuyển.
 • Cập nhật và điều hành thủ tục ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm,…
 • Lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu thông tin Tìm hiểu và kết quả phỏng vấn/thi tuyển.
 • Lưu trữ thông tin về giấy tờ ứng cử viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn (không đạt) để mang thể tái sử dụng lúc cần tuyển dụng gấp.

Module quản lý đào tạo:
 • Khai báo danh mục khóa học yêu cầu theo từng vị trí, bộ phận trong doanh nghiệp (an toàn cần lao, kỹ năng làm cho việc, nghiệp vụ,…).
 • lập kế hoạch tập huấn nhân viên theo quy định của tổ chức (đào tạo nội bộ), kế hoạch cử đi học (đào tạo ngoài).
 • Cập nhật và quản lý kết quả huấn luyện của cán bộ nhân viên.

>>> Xem thêm: erp là gì
Module chấm công và tính lương:
Module chấm công tính lương trong phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM hỗ trợ đơn vị trong việc theo dõi, chấm công tính lương nhanh chóng xác thực
 • Khai báo thời kì làm cho việc cởi mở theo ca, theo quầy, theo dây chuyền…Khai báo cởi mở ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (Tháng/quý/năm).
 • Cập nhật dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công thời gian lấy trong khoảng máy chấm công hoặc chấm công trực tiếp trên phần mềm, dữ liệu chấm công sản lượng (tính lương theo sản phẩm). Cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ…
 • các thông số lương (lương căn bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được ngoại hình và khai báo linh hoạt cho phép khách hàng tự cập nhật lúc sở hữu sự thay đổi trong công đoạn sử dụng phần mềm.
 • Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tại tại mỗi tổ chức.
 • Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian khiến cho thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…
 • Khai báo cởi mở đối tượng nộp thuế, các đối tượng phụ thuộc theo từng viên chức, các mức thu nhập chịu thuế theo % lũy tiến.
 • Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH - Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán những khoản ấy theo từng bộ phận ứng có khoản mục phí khác nhau.

Thống kê chuyên sâu
Phần mềm quản trị nhân sự tương trợ đơn vị những Báo cáo chuyên sâu phổ biến chiều giúp chủ doanh nghiệp hình dung được bức tranh nói chung doanh nghiệp.
 • Thống kê theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, bộ phận, giới tính, độ tuổi…). Con số Phân tích kết quả xếp hạng viên chức trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C). Con số danh sách viên chức thôi việc, ký hợp đồng lao động (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng cần lao một năm/2 năm…). Giấy má chi tiết nhân viên, tình hình nâng cao giảm nhân sự.
 • In Con số tiền lương: Bảng lương. Bảng tạm thời ứng lương. Lập bảng thu nhập (chuyển qua ngân hàng). Bảng chi tiết thuế thu nhập tư nhân. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế…
 • Báo cáo Con số, phân tích tình hình tuyển dụng: (số lượng ứng cử viên tham dự phỏng vấn/thi tuyển, số lượng đạt,… theo kế hoạch tuyển dụng, theo vị trí tuyển dụng…).
 • Thống kê Báo cáo đào tạo: (Số lượng nhân viên tham dự tập huấn theo kế hoạch đào tạo, khóa đào tạo, số lượng viên chức ko đạt thi rà soát sau đào tạo…)

Để được tư vấn sâu hơn về phần mềm quản trị nhân sự 3S HRM mời bạn liên hệ với chuyên gia của ITG: 0986.196.838