Huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) hiện có khoảng 1.600ha na (sản lượng đạt 16.000 tấn, giá trị kinh tế đạt trên 600 tỷ đồng), tập trung ở 8 xã, thị trấn.

Với tiềm năng sẵn có từ thổ nhưỡng và khí hậu, Chi Lăng khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả phù hợp với cây na sang sản xuất na hoặc tận dụng đất chưa sử dụng phát triển na.

Cùng với đó, để nâng tầm thương hiệu cho na Chi Lăng, Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng Vi Nông Trường nhấn mạnh, huyện định hướng người dân xây dựng vườn na mẫu. Với những vườn này, huyện hỗ trợ kinh phí 10 - 20 triệu đồng/vườn để người dân thực hiện các quy trình về sản xuất na chuẩn VietGAP, GlobalGAP và sản xuất na an toàn. Tag: máy sục khí turbine

Từ năm 2018 đến nay, Chi Lăng đã xây dựng được 7 vườn mẫu tại các xã Quang Lang, Chi Lăng và các thị trấn Chi Lăng, Đồng Mỏ; mở rộng thêm 50ha trồng na theo VietGAP tại các xã Mai Sao, Chi Lăng;… Hết năm 2018, toàn huyện phát triển được gần 140ha na VietGAP, 5ha na GlobalGAP, 1.100ha na an toàn. Năm 2019, huyện mở rộng thêm ít nhất 50ha trồng theo quy trình VietGAP.

Ngoài ra, huyện còn xây dựng phương án quản lý tốt việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm na thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã truy xuất đến từng hộ gia đình đã cam kết sản xuất na an toàn trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm để tiếp tục nâng cao thương hiệu na Chi Lăng. Tag: máy sục khí tuabin


Nông dân huyện Chi Lăng phụ phấn bằng tay cho cây na để có chất lượng quả tốt.

Cán bộ nông nghiệp huyện Chi Lăng hướng dẫn nông dân chăm sóc na an toàn.

Thụ phấn bằng tay cho cây na.


Nông dân huyện Chi Lăng chăm sóc, cắt tỉa cành na chuẩn VietGAP. Tag: máy sục khí ly tâm

Na Chi Lăng được trồng chủ yếu trên vùng núi đá.


Mô hình sản xuất na an toàn thực phẩm của huyện Chi Lăng.

Nguồn: kinhtenongthon.vn/chi-lang-xay-dung-vuon-mau-san-xuat-na-an-toan-post28629.html