ERP là viết tắt của cụm từ “Enterprise Resource Planning” - kế hoạch nguồn lực tổ chức. Thuật ngữ này đề cập đến 1 bộ phần mềm được sử dụng để quản lý những hoạt động buôn bán hàng ngày như: kế toán, tìm bán, quản lý Dự án, quản lý rủi ro, tuân thủ và vận hành chuỗi sản xuất,... Một bộ ERP hoàn chỉnh cũng bao gồm quản lý hiệu suất tổ chức, phần mềm giúp lập kế hoạch, ngân sách, dự báo và Con số về kết quả tài chính của 1 đơn vị. Để khiến rõ về thuật ngữ này, hãy cộng chúng tôi Đánh giá về nguyên tắc khiến cho việc và nguồn cội của hệ thống ERP được trình bày sau đây:

1. Nguyên tắc khiến cho việc của ERP là gì?
những hệ thống ERP kết liên sở hữu nhau và xác định đa số thứ tự kinh doanh, đồng thời cho phép lưu hành luồng dữ liệu giữa chúng. Bằng phương pháp thu thập 1 doanh nghiệp, dữ liệu thương lượng được chia sẻ từ nhiều nguồn, những hệ thống ERP sẽ loại bỏ trùng lặp dữ liệu và phân phối tính kiêm toàn dữ liệu có một "nguồn duy nhất".
>>> Xem thêm: giải pháp erp
2. Xuất xứ của những hệ thống ERP là gì?
các hệ thống ERP được ngoài mặt quanh đó 1 cấu trúc dữ liệu sở hữu cơ sở dữ liệu chung. Điều này giúp cung cấp thông báo trên toàn công ty bằng bí quyết sử dụng dữ liệu được chuẩn hóa dựa trên khái niệm chung và trải nghiệm quý khách. Mang ERP, các cấu trúc cốt lõi này sau ấy được kết nối sở hữu các quy trình kinh doanh được xác định theo quy trình công tác giữa những phòng ban buôn bán (ví dụ: tài chính, nhân lực, công nghệ, tiếp thị, vận hành), kết nối hệ thống và những người tiêu dùng chúng. Nhắc một phương pháp đơn giản, ERP là dụng cụ để tích hợp con người, thứ tự và khoa học trong một công ty đương đại.
Ví dụ: Trong một công ty chế tác ô tô bằng phương pháp tậu các phòng ban và vật tư từ phổ thông nhà sản xuất, vai trò của ERP là gì? 1 hệ thống ERP không chỉ theo dõi việc đề nghị và tậu các hàng hóa này mà còn đảm bảo rằng mỗi thành phần trong phần đông thứ tự mua hàng phải tiêu dùng dữ liệu thống nhất và sạch được kết nối mang trật tự công tác tích hợp, trật tự buôn bán và Con số với những phân tách. Khi ERP được triển khai đúng cách thức tại doanh nghiệp sản xuất ô tô này, các chi tiết phân phối được xác định thống nhất bởi tên bộ phận, kích thước, vật liệu, nguồn, số lô, số bộ phận nhà sản xuất, số sê-ri, giá tiền và tham số kỹ thuật, cộng có phần lớn mục diễn tả và dựa trên dữ liệu khác. Vì dữ liệu là nguồn sống của mọi tổ chức tiên tiến, ERP giúp việc thu thập, sắp đặt, phân tích và cung cấp thông báo này đến mọi tư nhân và hệ thống cần nó để hoàn thành thấp nhất vai trò và bổn phận của họ.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị nhân sự
1 nguyên tắc ERP quan yếu là tụ họp dữ liệu trọng tâm để cung ứng phổ thông. Thay vì một số cơ sở vật chất dữ liệu độc lập với kho dữ liệu vô tận của bảng tính bị ngắt kết nối, những hệ thống ERP cho phép đầy đủ quý khách trong khoảng CEO tới thư ký lưu trữ và sử dụng cùng một dữ liệu có được trong khoảng những thứ tự chung mà không hề bị hỗn loạn. Sở hữu kho lưu trữ dữ liệu an toàn và hội tụ, mọi người trong doanh nghiệp có thể tự tin rằng dữ liệu là xác thực, cập nhật và hoàn chỉnh. Tính chu toàn dữ liệu được đảm bảo cho mọi nhiệm vụ được thực hiện trong toàn doanh nghiệp, từ Thống kê vốn đầu tư hàng quý tới Thống kê khoản phải thu tồn đọng duy nhất, mà ko dựa vào bảng tính dễ bị lỗi.
Hi vọng sở hữu những thông tin được kể phía trên, người đọc có thể nghĩ đến rõ ràng và sở hữu được câu trả lời xác đáng cho nghi vấn “ERP là gì?”
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý khách hàng