những hệ thống phần mềm quản trị cung cấp và hệ thống thực thi cung ứng (MES) đã khiến cho công tác của các chuyên gia phân phối phát triển thành dễ dàng và hợp lý hơn trong rộng rãi năm, nhưng không hề lúc nào họ cũng nhìn theo cách này. Trong dĩ vãng, những phần mềm quản trị cung ứng được coi là không sở hữu gì khác ngoài các dữ liệu khổng lồ, được thu thập có kỳ vọng mua thấy thứ gì ấy với thể thực hành được, nhưng vững chắc dẫn đến sự thất vẳng và tự mãn cho những kỹ sư phân phối và xử lý.

>>> Xem thêm: giải pháp erp
những đơn vị mang tư duy tiến bộ hơn đã tiêu dùng các khái niệm dữ liệu to và phân tích để thống nhất dữ liệu và biến nó thành thông tin với thể tiêu dùng được. Trong khi hướng đi đó là bước đi đúng đắn, trái tim đích thực của hoạt động sản xuất là đông đảo những trật tự kinh doanh giúp nhà máy hoạt động. Những thứ tự như tuân thủ chất lượng của nhà sản xuất, lập lịch bảo trì, hành động giải quyết, đổi thay đơn đặt hàng, v.v ... Thực sự giữ cho những bánh răng của một hoạt động cung cấp luôn hoạt động.
Nghiên cứu cho thấy những doanh nghiệp phân phối hạng nhất đầu tư vào việc chuyển đổi các thứ tự dựa trên giấy truyền thống này thành thứ tự quản lý công ty tự động - và hướng đến vận dụng phần mềm quản trị cung ứng.
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý sản xuất
lúc nói tới phần mềm quản trị cung ứng, các doanh nghiệp hạng nhất sở hữu rộng rãi khả năng tự động lập kế hoạch quy trình và thay đổi thứ tự quản lý có khả năng:
  • quản lý trật tự công việc trong khoảng và đến những hệ thống phi sản xuất
  • Hoạt động trên đa dạng nhà máy, bao gồm các thứ tự chức năng chéo như Giới thiệu sản phẩm mới
  • Tự động hóa những dòng quy trình này thường với tức thị 1 số hình thức tương trợ kỹ thuật là thấp. Trong trường hợp này, những hệ thống phần mềm quản trị sản xuất vẫn được xem xét, thường bao gồm phổ biến thứ tự kinh doanh khác nhau và kết hợp thành 1 nền móng để xử lý hoạt động. Nhưng song song phần mềm cũng được thúc đẩy khả năng hiển thị dữ liệu và trật tự cho các bộ phận khác của công ty.
  • Chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu vào các hệ thống cấp doanh nghiệp cho phép ra quyết định giữa những nhóm, phòng ban, nhà máy, sản phẩm, ... Sự dị biệt to lúc đề cập đến hiệu suất là trong việc tự động hóa các thứ tự buôn bán và phơi bày dữ liệu trong phần mềm quản trị sản xuất hệ thống.

lúc bắt đầu hành trình áp dụng phần mềm quản trị phân phối, hãy ghi nhớ những hành động căn bản sau:
  • xúc tiếp có dữ liệu - 1 phần của bất kỳ thời kỳ tự động hóa nào cũng phải là để lộ dữ liệu thứ tự và đảm bảo nó được kết liên sở hữu cấu trúc buôn bán sáng tạo của công ty.
  • Biến phần mềm quản trị sản xuất thành động cơ để cải tiến liên tiếp - vun đắp hệ thống phần mềm quản trị cung ứng tận dụng các chương trình cải tiến liên tiếp. Hãy cứng cáp rằng ấy là kho lưu trữ cho những ý tưởng và đổi thay mới
  • phương pháp duy nhất bạn sẽ nhận được ROI đầy đủ khi triển khai phần mềm quản trị sản xuất là sử dụng nó để xúc tiến sự cộng tác sở hữu kiểu dáng sản phẩm, chuỗi cung cấp, v.v.

>>> Xem thêm: phần mềm quản trị nhân sự