Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện giờ, ngành nghề luyện kim đại quát, ngành thép nói riêng đang nhận được phổ quát khoản đầu cơ hơn để phục vụ đề xuất ngày càng khó tính về lợi nhuận, tính phức tạp trong cung ứng và thời kì để sản phẩm xuất hiện trên thị phần. Sở hữu sự vững mạnh của thông báo và khoa học quản lý đương đại, ngành thép đã mang phổ biến biến chuyển hăng hái đặc trưng nhờ hệ thống điều hành cung ứng.
Nhu cầu về hệ thống điều hành cung cấp MES với ngành nghề cung cấp sắt thép
thời kỳ cung cấp là một đại quát đối mang ngành nghề cung ứng sắt thép. Tối ưu hóa cung ứng tới từ quan niệm quản trị nói chung và phù hợp với quy trình cung cấp đảm bảo mang đến lợi nhuận quản trị và giảm giá thành phân phối. Chỉ thực hành tối ưu hóa cục bộ ở mỗi dây chuyền và vật dụng riêng lẻ là thiếu sót to bởi vì sở hữu sự xung đột giữa tối ưu hóa cục bộ với tối ưu hóa tích hợp.

chả hạn nếu tiêu dùng phần mềm giám sát trang bị hay phần mềm điều hành kho vật tư mang thể đảm bảo vật liệu và thiết bị phân phối ở tình trạng thấp nhất. Nhưng ví như năng lượng, hay nhân lực thiếu hụt, không được theo dõi sát sao cũng sẽ gây ra hạn chế trong phân phối. Nhu cầu tích hợp phổ biến công việc như: ngoại hình, quản trị, quy trình và nhu cầu tối ưu hóa khái quát hoạt động dẫn tới nhu cầu vận dụng lý thuyết và cách thức của cung cấp với sự hỗ trợ máy tính để phục vụ chuẩn y hệ thống tự động nhân tạo.
thực tế, việc vận hành và kiểm soát phân phối tại những công ty sắt thép vẫn còn phổ thông vấn đề: bị phụ thuộc vào kinh nghiệm, thông báo sở hữu độ trễ và ko hầu hết, cung cấp xa vắng sở hữu quản lý, có sự trì hoãn lệnh sản xuất trong thực tiễn sản xuất... Sở hữu đặc điểm tối ưu hóa vận hành, hệ thống quản lý phân phối MES được áp dụng để tiến hành và thực hành các kế hoạch sản xuất tổng hợp; tối ưu hóa kế hoạch cung cấp 1 cách cởi mở trong giai đoạn sản xuất; dự báo trước và tối ưu hóa mức giá cho sản xuất trên chuyền; thiết kế giám sát chất lượng động trong cung ứng theo luồng; giám sát và bảo trì đồ vật.
Hệ thống điều hành phân phối MES đóng vai trò quan trọng như là 1 cầu nối giữa quá trình trước và sau cung cấp. Nó nhận mặt được thế nào là hiệu quả cao, lúc nào cần con người điều khiển và tương trợ điều hành trên số đông thời kỳ cung ứng. Hệ thống quản lý phân phối MES với các chức năng của phần mềm quản lý kho vật tư hay phần mềm giám sát vật dụng để phục vụ cho ngành luyện kim. Chúng gồm có hệ thống quản lý kế hoạch, quản lý sản xuất tài nguyên, giám sát vật tư, rà soát và phân tách chất lượng, chẩn đoán và bảo trì trang bị, quản lý công đoạn cung cấp và kiểm soát giá tiền cung cấp.
áp dụng hệ thống điều hành sản xuất MES vào doanh nghiệp sản xuất sắt thép
Do mỗi tổ chức sở hữu cấu trúc phần cứng, hệ quản lý và dữ liệu khác nhau, việc thiết kế cấu trúc hệ thống cần tuân thủ theo mô hình chức năng . Các hệ thống áp dụng như hệ thống điều hành phân phối MES cần tiêu dùng các giao thức tiêu chuẩn vì tiêu chuẩn cho phép sản phẩm phần mềm tương thích mang những đặc trưng kiến trúc và đặc biệt cơ sở dữ liệu.
Đặc điểm của biện pháp khoa học này gồm có:
(1) áp dụng chung đối sở hữu ngành nghề sắt thép và những ngành công nghiệp cung cấp theo dây chuyền; mang chức năng lập kế hoạch đại quát và tối ưu hóa theo thời gian thực

(2) Tích hợp phải chăng sở hữu hệ thống ERP và hệ thống điều khiển dây chuyền, mang địa chỉ sở hữu chức năng hệ thống ERP, mang khả năng kết nối sở hữu ERP với tùy chỉnh cũng như kết nối với những hệ thống ERP được xây dựng sẵn (chẳng hạn SAP ERP)
>>> xem thêm: phần mềm quản lý doanh nghiệp
(3) tiêu dùng đa dạng ở phổ thông dây chuyền khác nhau bao gồm thép lá, thép cuộn, thép ống và thép cán định hình
(4) khiến cho chấp nhận các đặc tính của cung cấp linh động theo thời gian; thích ứng với số lượng lớn những công nghệ xử lý thời gian thực; lập kế hoạch và Tìm hiểu chất lượng hoặc thu thập dữ liệu phân phối và tính toán giá thành đều được phản ứng bởi các sự kiện trong sản xuất; áp ứng tính ko kiên cố của sự kiện.
Dự án khai triển hệ thống điều hành cung ứng MES mang thể đáp ứng những đặc điểm của ngành nghề phân phối sắt thép do công nghệ này được vững mạnh dựa trên trật tự cung ứng. Bởi thế, hệ thống điều hành phân phối MES được vận dụng một cách cởi mở và hiệu quả vào phổ biến tổ chức mang lại nhiều lợi ích cho ngành nghề này.
>>> Xemm thêm: phần mềm quản lý nhân sự