IAC thừa nhận mối quan tâm của các ngành khi nói đến các vấn đề bảo trì và cung cấp các giải pháp sáng tạo, có kiến ​​thức cho vấn đề của bạn.
Xem thêm:
Quạt thông gió nhà xưởng
Quạt hút khói
Quạt thông gió trang trại chăn nuôi


An toàn cho nhân viên của bạn
Nhà kho, giống như nhiều "khu vực làm việc", có thể là những nơi nguy hiểm. Chỉ những nhân viên phải ở trong khu vực làm việc hoặc khu vực nguy hiểm mới là những người đã được đào tạo yêu cầu. Các quy định về lối vào không gian hạn chế của OSHA và thiết bị sơ cứu cũng như đào tạo chỉ là một vài trong số nhiều vấn đề cần được xem xét khi cung cấp một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn.

Nhân viên thiếu kinh nghiệm và giới hạn thời gian
Nhân viên Bảo trì của Baghouse phải được đào tạo vận hành hệ thống thường xuyên. Khi nhân sự hoặc máy móc được cập nhật và / hoặc thay thế, điều quan trọng là phải đào tạo lại. Hạn chế về thời gian và sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên không bao giờ là một vấn đề.

Vấn đề tuân thủ
Tài liệu chi tiết về tất cả các công việc được thực hiện cho các báo cáo tuân thủ phải luôn được cập nhật. Tài liệu này cũng có thể giúp giải đáp các câu hỏi về tuân thủ trong tương lai và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến trong tương lai.

Vấn đề tuân thủ
Bảo trì định kỳ theo lịch có thể giúp ngăn ngừa hoạt động của baghouse không đầy đủ. Hoạt động của nhà máy đóng gói kém có thể dẫn đến nhiều kết quả tiêu cực, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng lượng khí thải, môi trường làm việc bẩn, không an toàn, hao mòn thiết bị và tăng mức sử dụng năng lượng.

Giải pháp IAC Blue Crew: Với một dự án dịch vụ , kiểm tra theo lịch trình, chương trình bảo trì phòng ngừa hoặc hội thảo đào tạo tại nhà máy của bạn, IAC có thể giúp bạn duy trì nhà máy đóng gói hoạt động hiệu quả và nhà máy của bạn luôn hoạt động hiệu quả.