"Bí quyết hạn chế các thủ tục phức tạp khi thành lập công ty FDI
Sự phức tạp lúc ra đời tổ chức FDI phụ thuộc vào rất nhiều nguyên tố như:

– tuyển lựa, mục đích của nhà đầu tư nước ngoài;

– nguồn vốn để thực hành dự án;

– Quy mô dự án;

– ngành nghề mà nhà đầu cơ nước ngoài muốn kinh doanh;

– pháp luật chuyên ngành cho từng ngành nghề đầu tư;
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– hiệp định thương nghiệp giữa đất nước của nhà đầu tư và Việt Nam; những công ước quốc tế mà 2 bên cùng ký kết.

những vấn đề này phải theo từng vụ việc chi tiết LawKey mới tư vấn rõ được vì phạm vi pháp lý rất rộng đòi hỏi chuyên môn sâu.
doanh nghiệp chế xuất
Không những thế, với những ngành nghề buôn bán đơn giản, nguồn vốn không quá to, nhà đầu tư nước ngoài thường tuyển lựa phương án đầu tư: có mặt trên thị trường doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam sau đó nhà đầu cơ nước ngoài tìm cổ phần, vốn góp.

ưu điểm của phương án này ở chỗ thời kì thực hiện nhanh chóng; nhà đầu tư tận dụng được phần đất đai, nhà xưởng, người lao động, thị trường.. Sẵn có của công ty kinh tế đã được có mặt trên thị trường."
http://nguyenanhtax.vn