Phần mềm CRM doanh nghiệp là một công cụ được thiết kế để giúp tổ chức của bạn cung cấp cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, duy nhất cũng như xây dựng mối quan hệ tốt hơn bằng cách cung cấp cái nhìn sâu sắc toàn diện về mọi tương tác của khách hàng, theo dõi doanh số bán hàng cũng như sắp xếp và ưu tiên các cơ hội. Có nhiều loại phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp khác nhau, hãy cùng NextX tìm hiểu nhé!

Dựa trên nền tảng công nghệ, CRM được chia làm 4 loại, bao gồm: On-Premise (CRM tại chỗ), Cloud CRM (CRM điện toán đám mây), Open source CRM (CRM nguồn mở) và CRM xã hội.

CRM tại chỗ (CRM tại chỗ): phần mềm CRM được cài đặt trên máy chủ của công ty. Doanh nghiệp có thể truy cập và có toàn quyền kiểm soát, xử lý cơ sở dữ liệu nội bộ, đảm bảo tính ổn định của hệ thống và bảo mật dữ liệu.

Cloud CRM (CRM dựa trên công nghệ đám mây): phần mềm CRM có thể truy cập trực tuyến mọi lúc mọi nơi thông qua Internet, dữ liệu được tập trung tại hệ thống trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp phần mềm. Sự hấp dẫn của việc triển khai nhanh chóng và tương đối đơn giản của Cloud CRM thu hút các công ty có công nghệ hạn chế. Với Cloud CRM, công ty sẽ thanh toán gói dịch vụ hàng tháng/hàng năm.

Open source CRM (CRM nguồn mở): Nền tảng cung cấp mã nguồn mở cho người dùng, cho phép doanh nghiệp, tổ chức sửa đổi, tùy chỉnh miễn phí. Phần mềm CRM nguồn mở thường cung cấp khá đầy đủ các chức năng cần thiết nhưng doanh nghiệp của bạn cũng cần nhân sự có thể cài đặt và tùy chỉnh cấu hình của phần mềm.

Social CRM: Đây là sự tích hợp của nền tảng truyền thông xã hội với hệ thống quản lý khách hàng CRM. Social CRM không chỉ theo dõi mối quan hệ kinh doanh giữa khách hàng và công ty mà còn theo dõi các tương tác của khách hàng thông qua mạng xã hội cùng với phản hồi của họ.