đã set kidblack10 vào khu vực Ô tô - Xe máy . mong bạn quản khu vực tốt !