e chỉ kiểm tra được link của trang mình chứ ko kiểm tra backlink được