Cái này cần xem xét lại hồ sơ backlink của mình. Nếu có những cái mà k hợp lý thì bỏ đi xong sau đó gửi báo cáo lại cho Google là Ok