toàn kỹ thuật hay, cứ sp dụng những cái này là tối giản được nhiều cái